Council Members

We would love to hear from you!

BISI Council
2021-2023
President

Dr. Bagyam Raghavan
Chennai
drbagyam@gmail.com

Vice President

Dr. Rupa Ananthasivan
Aurangabad
rupanth@yahoo.com

General Secretary

Dr. Varsha Hardas
Pune
varsha.hardas@gmail.com

Joint Secretary

Dr. Shikha Panwar
Delhi
panshikha@rediffmail.com

Treasurer

Dr. Janaki P Dharmarajan
Kochi
drjanakipd@gmail.com

General Council Members

Dr. Rajani Gorantla
Chinnakakani

Dr. Sunitha Pradeep
Pondicherry

Dr. Upasna Sinha
Patna

Dr. Tandra Sarkar
Kolkata

Dr. Shilpa Lad
Mumbai

Dr. Varsha Rote Kaginalkar

Dr. Veenu Singla
Chandigarh

Dr. Seema Sud
New Delhi

Dr. Pratibha Issar
Chhattisgarh

Dr. Rashmi Sudhir
Hyderabad

2019-2021
President

Dr. N Khandelwal
Chandigarh
9814527833
khandelwaln@hotmail.com

Vice President

Dr.Bijal Jankharia
Mumbai
bijal@janharia.com

General Secretary

Dr.Jyoti Arora
Delhi
9599944196
dr.jyotiarora@yahoo.co.uk

Joint Secretary

Dr.Jwala K Srikala
Hyderabad
srikalajwala@yahoo.com

Treasurer

Dr.Madhavi Chandra
Delhi
madhavimohanchandra@gmail.com

General Council Members

Dr.Meenakshi Thakur
Mumbai

Dr.Bagyam Raghavan
Chennai

Dr. Sabita Desai
Mumbai

Dr.Vaneeta Kapur
Delhi

Dr.Ekta Dhamija
Delhi

Dr.Bhawna Dev
Chennai

Dr.Mukta Mahajan
Bangalore

Dr.Pratiksha Yadav
Pune

Dr. Suma Chakrabarthi
Kolkata

Dr. Janaki P Dharmarajan
Ernakulam

Dr.Neha Shah
Ahmedabad

Dr.Mary Hazrika Bhuvan
Assam

2017-2019
President

Dr.Meenakshi Thakur
thakurmh@tmc.gov.in

Vice President

Dr.Prem Kumar

General Secretary

DR.Bagyam Raghavan
dr.drbagyam@gmail.com

Joint Secretary

Dr.Bhawna Dev

Treasurer

Dr.Jyoti Arora

General Council Members

Dr.Madhavi Chandrar

Dr.Shikha Panwar

Dr.Bijal Jhankaria

Dr.Rupa Ananthasivan

Dr.Rupa Renganathan

Dr.Suma Chakrabarthi

Dr.Janaki

Dr.Bijit Duara

Dr.Sangeeta Saxena

2015-2017
President

Dr. (Brig) Chander Mohan
brigcmohan@gmail.com

Vice President

Dr.Meenakshi Thakur
thakurmh@tmc.gov.in

General Secretary

Dr.Smriti Hari
smritihari@hotmail.com

Joint Secretary
Treasurer

Dr.Bagyam Raghavan
docbagyam@gmail.com

General Council Members

Dr.Bhawna Dev
bhawnadev@gmail.com

Dr.Rupa Ananthasivan
rupanth@yahoo.com

Dr.Sumodh Mathew
sumodmk@gmail.com

Dr.Prem Kumar
drprempat@rediffmail.com

Dr.Suma Chakrabarthi
sumadoc@gmail.com

Dr.Jwala Srikala
srikalajwala@yahoo.com

Dr.Bijal Jhankaria
bijal@jankharia.com

Dr.Varsha Hardas
varshadas@hotmail.com

Dr.Veenu singla
modin72@yahoo.com

Dr.Punam Bajaj
drpunbajaj@gmail.com

2013-2015
President

Dr.Chander Shekhar Pant
shekharpant@gmail.com

Vice President

Dr.Brig. Chander Mohan
brigcmohan@gmail.com

Secretary

Dr.Bagyam Narayanaswamy
drbagyam@gmail.com

Joint Secretary

Dr.Smriti Hari
smritihari@hotmail.com

Treasurer

Dr. Subhash Ramani
dr.ramani@gmail.com

General Council Members

Dr.Suma Chakrabarthi
sumadoc@gmail.com

Dr.Sanjay Thulkar
thulkar@hotmail.com

Dr.Ajit Dinker
ajit_dinker@yahoo.co.in

Dr.Jyoti Arora
dr.jyotiarora@yahoo.co.uk

Dr.N.Khandelwal
khandelwaln@hotmail.com

Dr.Punam Bajaj
drpunbajaj@gmail.com

Dr.Sabita Desai
sabbydesai@gmail.com

Dr.Tulika
tulikaardx@gmail.com